Alla Ganzha - a Ukrainian praktikant studying at Aurora Data Recovery in Stockholm

Alla Ganzha - a Ukrainian praktikant studying at Aurora Data Recovery in Stockholm
Did you know that :

Aurora data recovery i Stockholm kan rädda data från en trasig hårddisk
Aurora data recovery i Stockholm kan reparera en hårddisk och återställa förlorad data
Aurora Data Recovery i Stockholm kan återskapa data från en hårddiskkrasch
Aurora utför datarekonstruktion från skadade hårddiskar för kunder i hela Sverige.