Avslutningsfest för skickliga vuxna praktikanterna hos Aurora Data Recovery i Stocksund 
Avslutningsfest hos Aurora - End of Practical training party
Did you know that :

Aurora data recovery i Stockholm kan rädda data från en trasig hårddisk
Aurora data recovery i Stockholm kan reparera en hårddisk och återställa förlorad data
Aurora Data Recovery i Stockholm kan återskapa data från en hårddiskkrasch
Aurora utför datarekonstruktion från skadade hårddiskar för kunder i hela Sverige.