Avslutningsfest för skickliga vuxna praktikanterna hos Aurora Data Recovery i Stocksund 
Avslutningsfest hos Aurora - End of Practical training party
Hårddiskkrasch efter åskväder eller blixt nedslag ?