Söker Du APU eller LIA Praktik inom Företagsekonomi

Överväga en spännande praktik hos Aurora         LIA APU Praktik inom Företagsekonomi


Aurora tar gärna emot motiverade studenter att bygga på deras teoretisktkunskap inom företagsekonomi med praktiska handlingar i ett modern IT företag.

Här är några av de sysslor som förekommer under en typisk praktik period.
 • Inköpsrutiner
 • Löpande redovisning
 • Projekt och rapportering
 • Budgetarbete
 • Skatter, moms o.s.v.
 • Fakturering och kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
Om du tror att praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för ett eventuellt möte.
 

Internship and training in Economy


Aurora is happy to welcome motivated students, wishing to practice theoretical economic knowledge in an informal office environment.

Here are some of the different tasks that you might assist with during the internship period.
 • Purchase routines
 • Profitable accounts
 • Project and report
 • Budget work
 • Taxes, VAT etc
 • Invoice and account receivable ledger
 • Accounts Payable Ledger
If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.

Aurora erbjuder meningsfulla praktikplatser inom företagsekonomi för motiverade studenterDid you know that :

Hårddiskkrasch efter åskväder eller blixt nedslag ?