Search Aurora's site aurora data recovery
Vi räddar din data
  

aurora data recovery
+46-8-792 22 40
  

Praktik inom Marknadsföring och Reklam i Stockholm

Överväga en spännande praktik hos Aurora Data Recovery              

Praktikplatser Information

Praktik inom Administration

Praktikplatser inom Ekonomi

Praktik inom Marknadsföring

Praktikplatser inom Nätverk

Praktik inom Webbdesign

Praktik Application Form

Questions and AnswersPraktik inom Marknadsföring, Försäljning, PR och Reklam


Aurora tar gärna emot motiverade studenter som brinner för att testa egna idéer inom marknadsföring. Vi söker praktikanter till vår marknadsavdelning i Stockholm. Kunskap i copywriting, layout eller E-marketing är ett stor plus.

Här är några av de många sysslor som kan förekomma under en typisk praktik inom marknadsföring:

 • Reklam och budskap
 • Internetstrategi och PR
 • Marknadsföring med Google Adwords
 • Direktreklam, resultatmätning
 • Utveckling av vårat varumärke
 • Försäljningsverksamhet
 • E-mail, som ett hjälpmedel i marknadsföring
 • Projektering av reklamkampanj
 • Copyrighting, försäljningsbrev m.m.
Om du tror att praktik inom marknadsföring eller reklam hos Aurora Data Recovery skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för ett eventuellt möte.

Aurora offer Practical training in Sales and Marketing


Aurora would like to welcome motivated students who burn to test their own ideas in marketing. We are looking for interns for our marketing department in Stockholm. Knowledge in copywriting, layout or e-marketing is a big plus.

Here are some of the many activities that may occur during a typical marketing practice:
 • Commercial and announcement
 • Internet strategy
 • Email as a tool
 • Direct commercial, result measurement
 • Decisions about new products
 • Salesment business
If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.


Aurora erbjuder meningsfulla IT praktikplatser inom marknadsföring för motiverade studenter