Search Aurora's site aurora data recovery
Vi räddar din data
  

aurora data recovery
+46-8-792 22 40
  

Praktik inom Webbdesign AdWords och SEO

Överväga en spännande praktik hos Aurora i Danderyd                       

Praktikplatser Information

  

Praktik inom Administration

Praktikplatser inom Ekonomi

Praktik inom Marknadsföring

Praktikplatser inom Nätverk

Praktik inom Webbdesign

Praktik Application Form

Questions and AnswersPraktikplatser inom Webbdesign hos Aurora

Aurora erbjuder motiverade studenter givande LIA och APU praktikplatser inom responsiv webbdesign, frontend webbutveckling, SEO optimering samt Javascript och CSS i Danderyd-Stocksund.
Vi tar endast emot studenter som önskar att omvandla det ni har redan lärt teoretiskt till praktiska handlingar.

Vi förvänta oss att ni är välbekanta med HTML, CSS och JavaScript. Kunskap i SEO eller Weboptimering är en merit.

Aurora förvaltar många multispråkliga domäner hos våra sammarbetspartnar i Europa. Själva huvuddomän - aurora.se innehåller mer än 2000 sidor i 17 olika språk. Således finns det mycket utrymme för egna idé, förbättring och innovation hos Aurora Data Recovery.

Som exempel: "Hur skulle ni förbättre DENNA sida ?"


Här följer några exempel av vad vi gör under praktikperiod inom webbdesign.
 • Responsiv frontend design
 • Brain storming i lag
 • JavaScript utveckling
 • SEO och sökbarhetskontroll
 • Analys av conversion tunnels
 • Databasdesign och databasutveckling
 • Grafik och layout
 • Load-time optimering
Om du tror att praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för en eventuellt möte.

Practical training in Web Design & ADWords

Aurora offer motivated students rewarding LIA and APU internships in responsive web design, frontend web development, SEO optimization as well as Javascript and CSS in Danderyd-Stocksund.

We expect you to know some HTML, CSS and JavaScript. Knowledge in SEO or Web optimization is a clear merit.
Aurora manages many multilingual domains with our partners in Europe. The main domain - aurora.se contains more than 2000 pages in 17 different languages. Thus, there is plenty of space for Aurora Data Recovery's own idea, improvement and innovation.

Here is a short list of some of the tasks during a web design internship at Aurora Data Recovery.

 • Responsive design
 • Innovation, new ideas
 • JavaScript development
 • Searchability Control
 • Conversion Tunnels
 • Search Engine Optimization
 • Database handling
 • Graphic and layout
 • Optimising page loading time
If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.


Aurora erbjuder motiverade studenter meningsfulla praktikplatser inom högprestanda webbdesign