Praktik inom Webbdesign AdWords och SEO

Överväga en spännande praktik hos Aurora Danderyd
Praktikplatser Information

Praktik inom Administration

Praktikplatser inom Ekonomi

Praktik inom Marknadsföring

Praktikplatser inom Nätverk

Praktik inom Webbdesign

Praktik Application Form

Questions and Answers
Praktikplatser inom Webbdesign hos Aurora


Aurora erbjuder motiverade studenter givande LIA och APU praktikplatser inom responsiv webbdesign, frontend webbutveckling, SEO optimering samt Javascript och CSS i Danderyd-Stocksund.
Vi tar endast emot studenter med bra betyg som önskar att omvandla det ni har redan lärt teoretiskt till praktiska handlingar.

Vi förvänta oss att ni är välbekanta med HTML, CSS och JavaScript, Kunskap i SEO eller Weboptimering är en merit.

Aurora förvaltar många multispråkliga domäner hos våra sammarbetspartnar i Europa. Själva huvuddomän - aurora.se innehåller mer än 2000 sidor i 20 olika språk. Således finns det mycket utrymme för förbättring och innovation hos Aurora Data Recovery.Här följer några exempel av vad vi gör under praktikperiod inom webbdesign.
 • Responsiv frontend design
 • Innovation och egna idéer
 • JavaScript utveckling
 • SEO och sökbarhetskontroll
 • Analys av conversion tunnels
 • Databasdesign och databasutveckling
 • Grafik och layout
 • Load-time optimering
Om du tror att praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för en eventuellt möte.

Practical training in Web Design & ADWords


Aurora Data Recovery administers several multi-lingual web domains. Our flagship domain - aurora.se consist of over 2000 pages in 20 different languages. So there is always plenty of room for improvement, performance and innovation with your own ideas.

Here is a short list of some of the tasks during a web design internship at Aurora Data Recovery.

 • Responsive design
 • Innovation, new ideas
 • JavaScript development
 • Searchability Control
 • Conversion Tunnels
 • Search Engine Optimization
 • Database handling
 • Graphic and layout
 • Optimising page loading time
If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.


Aurora erbjuder motiverade studenter meningsfulla praktikplatser inom högprestanda webbdesign